Rafał Tarnogórski
Redaktor prowadzący Biuletynu i Komentarzy PISM
©PISM

Rafał Tarnogórski jest analitykiem, redaktorem prowadzącym „Biuletynu PISM” i „Komentarzy PISM”.  Ukończył prawo na UMCS w Lublinie. Z PISM związany jest od 2000 r. W latach 2002-2012 był sekretarzem redakcji „Polskiego Przeglądu  Dyplomatycznego”, obecnie jest członkiem redakcji wznowionego PPD. W 2008 r. był doradcą polskiej delegacji na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jest przedstawicielem Instytutu w Zespole ds Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Współpracuje z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Współredagował książkę THE CASE OF CRIMEA`S ANNEXATION UNDER INTERNATIONAL LAW, Scholar, Warszawa 2017.