O Instytucie
18 PAź 2019
©PISM

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest jednym z najważniejszych ośrodków analitycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuując się pomiędzy światem polityki a niezależną analizą, PISM zapewnia wsparcie decydentom i dyplomatom, inicjuje publiczną debatę ekspercką oraz upowszechnia wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych. Działalności PISM przyświeca przekonanie, że proces podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej powinien się opierać w jak największym stopniu na wiedzy płynącej z rzetelnych i wiarygodnych badań.

PISM realizuje własne i międzynarodowe projekty badawcze oraz współpracuje z instytucjami o podobnym profilu na świecie. Systematycznie rośnie znaczenie PISM jako instytucji opiniotwórczej.

Trzonem PISM jest Biuro Badań i Analiz, w którym pracuje ponad czterdziestu analityków. Przygotowują oni analizy, ekspertyzy i studia prognostyczne zarówno na zamówienie organów władzy publicznej, jak i z własnej inicjatywy. Prowadzą interdyscyplinarne i porównawcze badania naukowe z zakresu polskiej polityki zagranicznej, integracji europejskiej, stosunków transatlantyckich, bezpieczeństwa międzynarodowego i energetycznego oraz gospodarki światowej. W sferze ich zainteresowań znajdują się także zagadnienia instytucjonalne związane z kształtowaniem i prowadzeniem polityki zagranicznej oraz metodologia studiów nad polityką zagraniczną i sprawami międzynarodowymi.

Dostrzegając znaczenie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, PISM dąży do stworzenia możliwości dialogu i otwartej wymiany myśli na temat współczesnego świata. Organizujemy konferencje, debaty czy seminaria adresowane w szczególności do polityków, parlamentarzystów, pracowników służby cywilnej, naukowców, dziennikarzy, studentów oraz przedstawicieli think tanków i NGO-sów. Spotkania te cieszą się ogromną popularnością i przyczyniają do rozwoju publicznego wymiaru polityki zagranicznej.

Zadania ustawowe PISM realizowane są przez Biuro Informacji Publicznej, Wydawnictwo, Biuro Szkoleń, Bibliotekę i Biuro Organizacyjne.