Rada PISM

Prof. Zbigniew Lewicki - przewodniczący Rady PISM

Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski - zastępca przewodniczącego Rady PISM

Prof. Andrzej Harasimowicz

Amb. Jerzy Koźmiński

Prof. Zdzisław Krasnodębski

Prof. Andrzej Nowak

Dyr. Maciej Pisarski

Amb. Andrzej Przyłębski

Prof. Krzysztof Szczerski

Min. Konrad Szymański

Prof. Piotr Wawrzyk

Prof. Andrzej Zybertowicz