MiDeShare: Migration and Development: Sharing knowledge between Norway and Poland
04 LIS 2019
MiDeShare

Celem głównym projektu jest wypracowanie skutecznych strategii rozwiązywania podstawowych przyczyn migracji poprzez lepsze zrozumienie korelacji pomiędzy migracją a rozwojem..

Projekt zakłada takie działania jak badania terenowe, publikacje analityczne, organizację szeregu seminariów oraz wydanie raportu końcowego (w języku polskim, angielskim i norweskim), który zostanie zaprezentowany na publicznych seminariach w Warszawie, Oslo i Brukseli. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Norweskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (NUPI). i jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

www.eeagrants.org

www.eog.gov.pl

Koordynatorem projektu jest Patryk Kugiel.

 

Raport końcowy projektu:

Polska wersja - Morten Boas, Patryk Kugiel, Sejla Pehlivanovic, Pomoc rozwojowa i przyczyny migracji: ryzykowna droga do niepewnych rozwiązań

Angielska wersja - Morten Boas, Patryk Kugiel, Sejla Pehlivanovic, Development Assistance and Root Causes of Migration: A Risky Road to Unsustainable Solutions

Norweska wersja - Morten Boas, Patryk Kugiel, Sejla Pehlivanovic, Utviklingshjelp og årsaker til migrasjon: En risikofylt vei til lite bærekraftige løsninger

Lista publikacji tekstów w ramach MiDeShare

 1. Patryk Kugiel, Henriette U. Erstad, Morten Bøås, Jolanta Szymańska, „Can Aid Solve the Root Causes of Migration? A Framework for Future Research on the Development-Migration Nexus”, PISM Policy Paper No. 1 (176), March 2020 
 2. Jolanta Szymańska, Patryk Kugiel, Henriette Erstad, Morten Bøås, „The External Dimension of EU Migration Management: The Role of Aid”, PISM  Policy Paper No. 6 (181), July 2020 https://pism.pl/publikacje/The_External_Dimension_of_EU_Migration_Management_The_Role_of_Aid
 3. Patryk Kugiel, „Migration-Development Nexus: The Case of the Rohingya in Bangladesh”, PISM Policy Paper no. 11 (186), December 2020, https://pism.pl/publications/MigrationDevelopment_Nexus__The_Case_of_the_Rohingya_in_Bangladesh
 4. Patryk Kugiel, Viljar Haavik, and Morten Bøås, „Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance —the Cases of Poland and Norway”, PISM Strategic File, No. 2 (94), April 2021, 
 5. Jędrzej Czerep, „Newest Wave of Middle Eastern Emigration to Africa”, PISM Strategic File, No. 7 (99), July 2021, https://pism.pl/publications/newest-wave-of-middle-eastern-emigration-to-africa
 6. Patryk Kugiel, Jolanta Szymańska,  „Afghan Refugees in the European Union: Experiences and Perspectives”, PISM Strategic File, no. 11 (103), November 2021, https://pism.pl/publications/afghan-refugees-in-the-european-union-experiences-and-perspectives
 7. Viljar Haavik and Alessio Iocchi, ‘“Unable to Leave”: Refugee Management and the Forgotten Refugee Crises in the Lake Chad Basin’, PISM Strategic File, no. 12 (104), November 2021, https://pism.pl/publications/unable-to-leave-refugee-management-and-the-forgotten-refugee-crises-in-the-lake-chad-basin
 8. Morten Boas, "The European Union and Migration Management in Fragile States" PISM Strategic File, no. 13 (105) December 2021, https://pism.pl/publications/the-european-union-and-migration-management-in-fragile-states 

 9. Maciej Pawłowski, The Impact of EU Development Assistance on Egypt’s Migration Policy PISM Strategic File, no. 14 (106), December 2021 https://pism.pl/publikacje/wplyw-pomocy-rozwojowej-ue-na-polityke-migracyjna-egiptu

 

Lista konferencji i wydarzeń w ramach MiDeShare

 1. "Why do people migrate? Understanding root causes, finding right responses to international migration", Kick-off confference in Warsaw, 24.09.2019
 2. Seminarium robocze z NUPI, robocza wizyta delegacji PISM w Norwegii, 09-11.12.2019
 3. Making Migration Work for All: Perspectives from Poland and Norway, Online, 08.12.2020
 4. Addressing root casues of migration through aid - cases of Norway and Poland, Online, 11.05.2021
 5. Afghanistan, Taliban, and Migration, online, 07 October 2021, https://pism.pl/konferencje/afghanistan-taliban-and-migration
 6. Migration-Development Nexus: The Cases of Refugees in Bangladesh and the Lake Chad Basin,  Warsaw (hybrid format), 16 November 2021, https://pism.pl/konferencje/migration-development-nexus-the-cases-of-refugees-in-bangladesh-and-the-lake-chad-basin
 7. COVID-19 and Migration, Online, 2 December 2021, https://pism.pl/konferencje/covid-19-and-migration
 8. Increased Migration through the Eastern European Route - new dilemmas for the EU, 7 December 2021, Norwegian Instutute of International Affairs, Oslo and online/youtube , https://pism.pl/konferencje/increased-migration-through-the-eastern-european-route-new-dilemmas-for-the-eu
 9. International migration and the use and abuse of migration as a hybrid threat strategy- Perspectives from Norway and Poland, 09 December 2021, Centre for Peace Studies, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø / Zoom, https://pism.pl/konferencje/international-migration-and-the-use-and-abuse-of-migration-as-a-hybrid-threat-strategy-perspectives-from-norway-and-poland