Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2018
28 LIP 2021

Oddajemy w ręce czytelników kolejny tom „Rocznika Polskiej Polityki Zagranicznej” – jedynej publikacji na polskim rynku wydawniczym, w ramach której analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalizujący się w podejmowanej problematyce i na bieżąco śledzący kształtowanie aktywności politycznej Polski w środowisku międzynarodowym, opisują proces realizacji polskiej polityki zagranicznej. Czynią to w oparciu o jednakową, powtarzaną każdego roku metodę, co pozwala obserwować zmiany w obrębie tego wymiaru działalności państwa i porównywać poszczególne okresy. W tym roku wagę tego procesu podkreślają wyjątkowe okoliczności – setna rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Ta okazja nadaje takim publikacjom jak „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” dodatkowego sensu. Wszak za kilkadziesiąt lat to, co dziś jest analizą bieżących wydarzeń, będzie stanowiło suplement dla przyszłych badaczy polskiej polityki zagranicznej, pracujących nad kolejnymi tomami „Polskich Dokumentów Dyplomatycznych”

PISM

ISSN 1230-4794
ISBN 978-83-66091-77-1
e-ISBN 978-83-66091-78-8

 

SPIS TREŚCI

Od redaktora
I. Podstawy polityki zagranicznej Polski

 

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza na posiedzeniu Sejmu 21 marca 2018 r.)

Polityka bezpieczeństwa RP (Artur Kacprzyk, Wojciech Lorenz, Marcin Terlikowski)

Polityka Polski w Unii Europejskiej (Jolanta Szymańska)

Zagraniczna polityka gospodarcza Polski (Damian Wnukowski)

 

II. Polityka Polski wobec wybranych państw i regionów
 

Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych (Mateusz M. Piotrowski)

Polityka Polski wobec Niemiec (Lidia Gibadło)

Polityka Polski wobec Wielkiej Brytanii (Przemysław Biskup)

Polityka Polski wobec Francji (Łukasz Jurczyszyn)

Polityka Polski wobec Rosji (Agnieszka Legucka)

Polityka Polski wobec Chińskiej Republiki Ludowej (Justyna Szczudlik)

Polityka Polski wobec Ukrainy (Daniel Szeligowski)

Polityka Polski wobec Litwy (Kinga Raś)

Polityka Polski wobec Białorusi (Anna Maria Dyner)

Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej (Veronika Jóźwiak, Łukasz Ogrodnik)

 

III. Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Polski
 

Szczyt klimatyczny w Katowicach: przygotowania i efekty (Marek Wąsiński)

Polityka migracyjna Polski (Patryk Kugiel)

Oświecony koniunkturalizm:
polityka Polski wobec powrotu napięć transatlantyckich 2017–2018 (Łukasz Kulesa)

Północny wymiar polskiej polityki zagranicznej po 2004 r. – stosunki z państwami nordyckimi (Veronika Jóźwiak, Kinga Raś)