Marcin Terlikowski
Zastępca Kierowniczki Biura Badań i Analiz
Program: Bezpieczeństwo Międzynarodowe
©PISM

Marcin Terlikowski jest zastępcą kierowniczki Biura Badań i Analiz. Wcześniej był koordynatorem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe (2013-2022) i analitykiem w tym programie (2007-2013). W swoich badaniach koncentruje się na militarnym wymiarze bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego ze szczególnym uwzględnieniem NATO i UE (wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony). Jego obszar badawczy obejmuje politykę bezpieczeństwa międzynarodowego i politykę obronną głównych państw europejskich, współpracę obronną i przemysłowo-obronną w Europie i w wymiarze transatlantyckim, w tym także w formatach dwustronnych i regionalnych oraz z uwzględnieniem roli UE w dziedzinie obronności (PESCO, EDF). Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa, praca nt. polityki przemysłowo-obronnej głównym producentów uzbrojenia w UE) oraz magistra stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski, praca nt. cyberzagrożeń). Zna biegle j. angielski i niemiecki.