Jolanta Szymańska
Koordynatorka
Program: Unia Europejska
©PISM

Jolanta Szymańska jest koordynatorką programu Unia Europejska. Jej zainteresowania badawcze obejmują politykę migracyjną i obszar spraw wewnętrznych UE oraz system instytucjonalny UE. Doktor nauk politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2012) i magister nauk politycznych (UW, 2008). Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autorka licznych publikacji naukowych dot. systemu politycznego Unii Europejskiej oraz polityki migracyjnej UE. Języki: angielski i niemiecki.