Daniel Szeligowski
Koordynator
Program: Europa Wschodnia
©PISM

Daniel Szeligowski jest koordynatorem programu Europa Wschodnia. Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog. Zajmuje się głównie sprawami ukraińskimi: polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Ukrainy, jej polityką wewnętrzną i sytuacją gospodarczą, a także stosunkami UE-Ukraina i Partnerstwem Wschodnim. Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego „Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych w Kijowie. Zna język angielski i ukraiński, biernie rosyjski.