Sara Nowacka
Analityk
Zuzanna Nowak
Analityk
Łukasz Ogrodnik
Analityk
Maria Piechowska
Analityk
Oskar Pietrewicz
Analityk
Patrycja Sasnal
Analityk