Jakub Pieńkowski
Analityk
Program: Europa Środkowa
©PISM

Jakub Pieńkowski jest analitykiem ds. Rumunii, Bułgarii i Mołdawii w programie Europa Środkowa. Absolwent studiów magisterskich na kierunkach prawo i politologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych z bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Studiował także politologię na Universitatea de Vest din Timişoara w Rumunii. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Współautor cyklu książek: „Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej”. Włada angielskim, rosyjskim i rumuńskim.