Polityka prywatności
18 PAź 2019

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.pism.pl.

 

Korzystając z serwisu akceptują Państwo zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu www.pism.pl.

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu www.pism.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

 

Działania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Korzystanie z serwisu www.pism.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach serwisu www.pism.pl mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z serwisu www.pism.pl w urządzeniu Użytkownika mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

 1. Słownik pojęć:
 • „log systemowy”- informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer. Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);
 • protokół SSL- - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem;
 • „cookie”- niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

 

 1. Administrator Danych Osobowych:

 

 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.: e-mail: iodo@pism.pl, tel. 604 774 754, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 00-950 Warszawa, ul. Warecka 1a.

 

 • Gromadzenie danych:

 

 • W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
 1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 2. nazwy stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 3. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 4. czasu nadejścia zapytania;
 5. pierwszego wiersza żądania http;
 6. kodu odpowiedzi http;
 7. liczby wysłanych przez serwer danych;
 8. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 9. informacji o przeglądarce Użytkownika;
 10. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 • Wskazane powyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.
 • Serwis pism.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są

m.in. do:

 1. zarządzania serwisem pism.pl;
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach serwisu pism.pl oraz w celach statystycznych.

 

 1. Przetwarzanie danych:

 

 • Zebrane za pośrednictwem serwisu pism.pl dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości serwisu www.pism.pl do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Wykorzystanie plików cookies:

 

 • Serwis pism.pl korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
 1. ułatwienia korzystania z serwisu i dopasowania go do potrzeb Użytkownika,
 2. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
 3. tworzenia statystyk serwisu www.pism.pl.
 • Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
 • Użytkownik możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
 • Wyłączenie przechowywania plików cookies może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 • W ramach serwisu pism.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
 1. „sesyjne" -przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. „stałe" - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu www.pism.pl;
 4. „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu pism.pl;
 5. „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 6. „własne” - zamieszczane przez serwis pism.pl;
 7. „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis pism.pl.

 

W przypadku zmiany Polityki prywatności serwisu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na poniższej podstronie.