SPIS TREŚCI

Od redaktora naczelnego
Wolny świat wobec pandemii (7)

OPINIE
EPIDEMIA CHIŃSKIEGO WIRUSA

Damian Wnukowski (19)
Agnieszka Legucka (25)
Marcin Przychodniak (33)
Maciej Pawłowski (39)
Łukasz Maślanka (44)
Lidia Gibadło (49)

ESEJE I ARTYKUŁY

Przemysław Biskup
Relacje unijno-brytyjskie w czasach zarazy (56)

Marcin Darmas
Droga obstynacji (73)

Melchior Szczepanik, Jolanta Szymańska
Czy UE potrzebuje zmiany traktatów? Rozważania na temat konferencji o przyszłości Europy (85)

Jarosław Kociszewski
Izrael – taki jakim jest (94)

Agnieszka Bryc
Rosja i Izrael: (nie)sojusznicy z rozsądku. Inne spojrzenie. Niebezpieczne związki Rosji i Izraela (104)

Anna Maria Dyner
2020 – rok specjalnego znaczenia dla Białorusi (120

Mateusz Gniazdowski
Środkowoeuropejskie rocznice – wyzwania dla polskiej dyplomacji publicznej (127)

Stanisław Żerko
Polska i geneza II wojny światowej. Kilka sprostowań w związku z manipulacjami rosyjskiej propagandy historycznej (142)

ARCHIWUM

Łukasz Adamski
Chatham House a przyszła granica polsko-sowiecka (156)

RECENZJE

Adam Bosiacki
Laure Neumayer: The Criminalization of Communism in the European Political Space after the Cold War (168)

Andrzej Dąbrowski
Sheila A. Smith: Japan Rearmed: The Politics of Military Power (171)

Tomasz Lachowski
Георгій Касьянов: Past ContinuouІсторична політика 1980–2000-х: Україна та сусіди, Видавництво „Лаурус. Антропос-Логос-Фільм”, [Heorhij Kasianow: Past ContinuouPolityka historyczna lat 1980–2000: Ukraina i sąsiedzi] (174)

Maciej Pawłowski
Pedro Sanchez: Manual de resistencia (178)

Marcin Przychodniak
Scott D. McDonald, Michael C. Burgoyne (red.): China’s Global Influence: Perspectives and Recommendations (181)