Andrzej Dąbrowski
Analityk
Program: Bezpieczeństwo Międzynarodowe
©PISM

Andrzej Dąbrowski jest analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Jego obszary badawcze to stosunki transatlantyckie, polityka zagraniczna USA, wyzwania dla transatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa, wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo międzynarodowe oraz polityka zagraniczna i wewnętrzna Japonii. Pracował jako dziennikarz stacji telewizyjnej TVN24 BIS. Brał udział w misji obserwacji wyborów w Rosji w 2012 r. Był stypendystą James S. Denton Transatlantic Fellowship. Magister politologii oraz historii (Uniwersytet Warszawski). Zna biegle język angielski.