Program "Europa Środkowa"
25 PAź 2019

Program badawczy „Europa Środkowa” analizuje procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach Europy Środkowej, Bałkanów i obszaru Morza Bałtyckiego. Analitycy tego programu badają politykę wewnętrzną i zagraniczną, w tym stosunki z Polską, następujących państw (alfabetycznie): Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Grecji, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier i państw nordyckich. Program ten analizuje także rozwój współpracy regionalnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej i innych platform wielostronnych, m.in. w zakresie polityki europejskiej, a także bada rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO.

Tomasz Żornaczuk - koordynator

Veronika Jóźwiak

Łukasz Ogrodnik

Jakub Pieńkowski

Kinga Dudzińska