Tomasz Żornaczuk
Koordynator
Program: Europa Środkowa
©PISM

Tomasz Żornaczuk jest koordynatorem programu Europa Środkowa i analitykiem ds. Bałkanów Zachodnich i rozszerzenia UE. Pracował jako ekspert ds. bałkańskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i jako stażysta w Departamencie Polityki Europejskiej w ONZ w Nowym Jorku. Ukończył europeistykę (mgr) na Uniwersytecie Doğuş w Stambule i na Uniwersytecie w Maastricht.  Jest także absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego: integracji europejskiej oraz kulturoznawstwa z zakresu slawistyki. Mówi po angielsku, rosyjsku, serbsko-chorwacku, słowacku i ukraińsku, a także po francusku, macedońsku, niemiecku i turecku.