Daniel Szeligowski
Koordynator
Program: Europa Wschodnia
©PISM

Daniel Szeligowski jest koordynatorem programu Europa Wschodnia. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół spraw ukraińskich: sytuacji polityczno-gospodarczej Ukrainy, jej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, perspektyw powojennej odbudowy, relacji polsko-ukraińskich oraz kwestii integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Dwukrotnie był autorem studiów poświęconych wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, przygotowanych na zlecenie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (2020, 2022). Był też redaktorem i współautorem raportu krajowego dotyczącego Ukrainy w ramach międzynarodowego projektu badawczego EU-LISTCO, poświęconego identyfikacji wyzwań dla polityki zagranicznej UE (2019). Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i politolog. Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego „Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych w Kijowie. Zna język angielski i ukraiński, biernie rosyjski.