PISM

SPIS TREŚCI


Katalizator wojenny – ewolucja Rosji i nasza odpowiedź
Sławomir Dębski (s.7)

Rozmowa z Eliotem A. Cohenem
Kryzys z Rosją – przełom amerykańskiej strategii (s.20)
 

OPINIE

CZAS KRYZYSU DLA OBWE

         Łukasz Kulesa (s.35)

         Thomas Greminger (s.42)

         Philip Remler (s.52)

ESEJE I ARTYKUŁY

OBWE na Kaukazie Południowym: czas przeszły niedokonany?
Wojciech Górecki (s.61)

Południowa percepcja zagrożeń: podejście Włoch, Hiszpanii i Grecji do roli OBWE
Maciej Pawłowski (s.70)

Brytyjska polityka wobec Ukrainy: rewizja czy rozwinięcie globalnej strategii?
Przemysław Biskup (s.78)

Kres iluzji: Niemcy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę
Lidia Gibadło (s.90)

Bilans członkostwa Polski w UE jest jednoznacznie pozytywny
Piotr Arak (s.97)

Wojna zaczęła się już po igrzyskach
Marcin Przychodniak (s.109)

AUKUS – porozumienie wojskowe z nietaktem dyplomatycznym w tle
Mateusz Piotrowski (s.115)

Nowa fala zamachów stanu nie zagrozi demokracji w Afryce
Jędrzej Czerep (s.124)

Strefa wpływów (w polityce Rosji)
Roman Kuźniar (s.137)

RECENZJE

Sanadja Akrouf, Patrick Farbiaz: Algérie. La seconde révolution
Agata Pyka (s.153)

John R. Allen, Frederick Ben Hodges, Julian Lindley-French: Future War and the Defence of Europe
Artur Kacprzyk (s.157)

Michał Lubina: A Political Biography of Aung San Suu Kyi: A Hybrid Politician
Patryk Kugiel (s.161)

Andrzej Paczkowski: Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny, czyli kontrrewolucja generałów
Ryszard Stemplowski (s.164)

Itamar Rabinovich, Carmit Valensi: Syrian Requiem: The Civil War and Its Aftermath
Wiktoria Barteczko (s.169)