Arkadiusz Legieć
Analityk
Program: Europa Wschodnia
©PISM

Arkadiusz Legieć jest analitykiem ds. Kaukazu i Azji Centralnej w programie Europa Wschodnia oraz sekretarzem redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Zajmuje się sytuacją polityczną i bezpieczeństwa na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE, studiami nad terroryzmem, udziałem zagranicznych bojowników i najemników w konfliktach zbrojnych. Absolwent studiów II stopnia „Studia Wschodnie” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek European Expert Network on Terrorism Issues (EENet). Zna języki: angielski, rosyjski i ukraiński.