Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007
28 SIE 2007
nakład wyczerpany

SPIS TREŚCI

Od Redaktora 

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Informacja rządu na temat  polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 lutego 2006 roku)

Świat 2006 r. - powrót do wielobiegunowości? (Jacek Czaputowicz)

Aktywność Polski w Unii Europejskiej (Małgorzata Banat-Adamiuk)

Polityka bezpieczeństwa Polski (Marek Ziółkowski)

II. STOSUNKI DWUSTRONNE

Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi (Maciej Pisarski)

Stosunki Polski z Niemcami (Janusz Styczek)

Stosunki Polski z Francją (Barbara Sośnicka)

Stosunki Polski z Włochami (Krzysztof Strzałka)

Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską (Krzysztof Strzałka)     

Stosunki Polski z Rosją (Adam Eberhardt)

Stosunki Polski z Litwą w latach 2004-2006 (Joanna Hyndle, Miryna Kutysz)

Stosunki Polski z Ukrainą (Andrzej Szeptycki)

Stosunki Polski z krajami regionu Azji i Pacyfiku (Beata Stoczyńska) 

III. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Stanisław L. Stebelski)

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Katarzyna Żukrowska)

Polityka energetyczna Polski (Marcelina Gołębiewska)

Udział Polski w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych (Beata Górka-Winter)

Polska współpraca na rzecz rozwoju (Joanna Stryjek)

Polska w Radzie Praw Człowieka ONZ (Mirosław Łuczka)

IV. OPINIE O POLITYCE ZAGRANICZNEJ POLSKI

Polska polityka zagraniczna w krajowej publicystyce prasowej (Mateusz Gniazdowski)

V. ANEKSY

Kronika stosunków międzynarodowych Polski w roku 2006 (Małgorzata Ławacz)

Stosunki traktatowe Polski (Agata Stachura-Świeżawska)

Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej (Magdalena Zalewska)

Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych Polski z 2006 roku (Mateusz Gniazdowski)