Wyzwania procesu rozszerzenia NATO na Bałkanach
05 LIP 2012
Pomimo powszechnego poparcia państw członkowskich dla rozszerzenia NATO na Bałkanach konkluzje ze szczytu w Chicago wskazują, że podczas następnego spotkania do członkostwa może zostać zaproszona jedynie Czarnogóra. Tymczasem sojusz powinien szukać konsensusu w sprawie przyjęcia pozostałych państw aspirujących do członkostwa, w tym Macedonii, która ostatnio doświadczyła kolejnych napięć etnicznych. Polska powinna wykorzystać przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej do aktywnego wsparcia euroatlantyckich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich.
Macedonia / Photo by Tomasz Żornaczuk

Pomimo powszechnego poparcia państw członkowskich dla rozszerzenia NATO na Bałkanach konkluzje ze szczytu w Chicago wskazują, że podczas następnego spotkania do członkostwa może zostać zaproszona jedynie Czarnogóra. Tymczasem sojusz powinien szukać konsensusu w sprawie przyjęcia pozostałych państw aspirujących do członkostwa, w tym Macedonii, która ostatnio doświadczyła kolejnych napięć etnicznych. Polska powinna wykorzystać przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej do aktywnego wsparcia euroatlantyckich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich.