Raport PISM: Energetyka jądrowa w Polsce
Dyskusja o tym, czy budować elektrownię jądrową w Polsce toczy się od wielu lat. Obecnie jednak Program polskiej energetyki jądrowej wkracza w decydującą fazę, a nowa polityka energetyczna Polski zakłada rozwój tej technologii. Dlatego celem i ambicją Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest wspieranie debaty na temat korzyści i zagrożeń związanych z cywilnym wykorzystaniem energii jądrowej na podstawie doświadczeń innych państw europejskich. Niniejszy raport przedstawia konkretne wnioski i rekomendacje dla Polski, płynące między innymi z analizy porównawczej projektów jądrowych realizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Raport jest zwieńczeniem projektu badawczego PISM pt. Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy. Uwzględniono w nim również wyniki badań opinii publicznej, zarówno ilościowego, jak i jakościowego, przeprowadzonych przez PISM między kwietniem a czerwcem 2014 r. w celu weryfikacji opinii społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. Biorąc zatem za punkt wyjścia przyjęty w styczniu 2014 r. przez rząd Program polskiej energetyki jądrowej, najwyższy czas skoncentrować się nie na tym czy, ale jak najlepiej wykorzystać energetykę jądrową w Polsce.
Dyskusja o tym, czy budować elektrownię jądrową w Polsce toczy się od wielu lat. Obecnie jednak Program polskiej energetyki jądrowej wkracza w decydującą fazę, a nowa polityka energetyczna Polski zakłada rozwój tej technologii. Dlatego celem i ambicją Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest wspieranie debaty na temat korzyści i zagrożeń związanych z cywilnym wykorzystaniem energii jądrowej na podstawie doświadczeń innych państw europejskich. Niniejszy raport przedstawia konkretne wnioski i rekomendacje dla Polski, płynące między innymi z analizy porównawczej projektów jądrowych realizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Raport jest zwieńczeniem projektu badawczego PISM pt. Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy. Uwzględniono w nim również wyniki badań opinii publicznej, zarówno ilościowego, jak i jakościowego, przeprowadzonych przez PISM między kwietniem a czerwcem 2014 r. w celu weryfikacji opinii społeczeństwa na temat energetyki jądrowej. Biorąc zatem za punkt wyjścia przyjęty w styczniu 2014 r. przez rząd Program polskiej energetyki jądrowej, najwyższy czas skoncentrować się nie na tym czy, ale jak najlepiej wykorzystać energetykę jądrową w Polsce.

Polacy o energii jądrowej - prezentacja wyników badań - konferencja prasowa, 25 sierpnia 2014
Polacy o energii jądrowej - wyniki badania opinii publicznej, PISM,  10 września 2014
Polacy o energii jądrowej - informacja prasowa