Przełom w dialogu z Kosowem przybliża Serbię do UE
26 MAR 2012
1 marca 2012 r. Rada Europejska przyznała Serbii status kandydata do członkostwa w UE. Było to możliwe dzięki zawartemu tydzień wcześniej porozumieniu między rządem serbskim a władzami w Prisztinie w sprawie zewnętrznego reprezentowania Kosowa. Ustalenie to ma duże znaczenie dla współpracy regionalnej i stosunków sąsiedzkich na Bałkanach Zachodnich. UE powinna kontynuować wysiłki na rzecz ułatwiania dialogu Serbii z Kosowem, co przełoży się na przyspieszenie integracji europejskiej obu krajów.
Photo: Shutterstock

1 marca 2012 r. Rada Europejska przyznała Serbii status kandydata do członkostwa w UE. Było to możliwe dzięki zawartemu tydzień wcześniej porozumieniu między rządem serbskim a władzami w Prisztinie w sprawie zewnętrznego reprezentowania Kosowa. Ustalenie to ma duże znaczenie dla współpracy regionalnej i stosunków sąsiedzkich na Bałkanach Zachodnich. UE powinna kontynuować wysiłki na rzecz ułatwiania dialogu Serbii z Kosowem, co przełoży się na przyspieszenie integracji europejskiej obu krajów.