Francja i Niemcy wobec polityki rozszerzenia i kierunków reformy UE #TuMówiPISM #577
02 LIS 2022
PISM

Tu mówi PISM!
W dzisiejszym odcinku Amanda Dziubińska oraz Łukasz Jasiński w rozmowie z Mateuszem Józwiakiem odpowiadają na pytania:
- Jakie jest stanowisko Francji i Niemiec wobec polityki rozszerzenia?
- Jak Francja i Niemcy postrzegają proces integracji Ukrainy z UE i jej ewentualnej akcesji?
- Jaka jest wizja Francji i Niemiec dotycząca kierunków integracji europejskiej i reform Wspólnoty?