Łukasz Jasiński
Analityk
Program: Trójkąt Weimarski
©PISM

Łukasz Jasiński jest analitykiem ds. Niemiec w Programie Trójkąta Weimarskiego i sekretarzem redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Niemiec. Jego zainteresowania badawcze są także związane  z historią dyplomacji.  Doktor nauk politycznych (2017) i badacz wizytujący w ZZF w Poczdamie oraz Instytucie Herdera w Marburgu. W latach 2019-2022 ekspert w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. 2021-2022 wykładowca gościnny (Gastdozent) w Touro College w Berlinie. Posługuje się językiem angielski i niemieckim.