Program "Unia Europejska"
21 PAź 2019

Analitycy programu „Unia Europejska” śledzą bieżący rozwój polityk unijnych, w tym m.in. wspólnego rynku, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego i polityki migracyjnej, jak również szeroko zakrojoną debatę o przyszłości organizacji. Analizują zmiany w architekturze instytucjonalnej UE i relacje międzyinstytucjonalne. Monitorują stanowiska państw członkowskich (oraz innych aktorów procesu integracji) wobec kluczowych regulacji unijnych, a także proces negocjacji oraz podejmowania i wdrażania decyzji w UE. Aktualnie wiele uwagi poświęcają relacjom UE i Zjednoczonego Królestwa w zakresie brexitu.

Jolanta Szymańska - koordynatorka

Przemysław Biskup

Elżbieta Kaca

Aleksandra Kozioł

Melchior Szczepanik