Szymon Zaręba
Koordynator
Program: Sprawy Globalne
©PISM

Szymon Zaręba jest koordynatorem programu Sprawy Globalne. Ukończył studia magisterskie z prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Uczestniczy w projekcie Geopolitics and Energy Transformation (GET). Zajmuje się prawem międzynarodowym i UE oraz działalnością ONZ i Rady Europy. Posługuje się językiem angielskim i biernie francuskim.