Marcin Terlikowski
Koordynator
Program: Bezpieczeństwo Międzynarodowe
©PISM

Marcin Terlikowski jest koordynatorem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe; w latach 2007-2013 był analitykiem w tym programie. Jego obszary badawcze to wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE, polityka przemysłowo-obronna w Europie, rozwój wspólnych zdolności wojskowych w NATO, UE i formatach regionalnych, operacje i misje wojskowe UE, polityka cyberbezpieczeństwa w NATO. Współprowadzący programów badawczych, finansowanych z UE i Funduszy Norweskich. Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Zna biegle j. angielski i niemiecki.