Marcin Przychodniak
Analityk
Program: Azja i Pacyfik
©PISM

Marcin Przychodniak jest analitykiem ds. Chin w programie Azja i Pacyfik. Zajmuje się polityką zagraniczną i rozwojem sytuacji wewnętrznej w Chinach. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 r. ukończył politologię na UAM w Poznaniu (specjalność: stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo), a w 2010 r. kurs „Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki” w ramach PAN. W latach 2012-2016 r. pracował jako dyplomata w wydziale politycznym Ambasady RP w Pekinie. Zna biegle język angielski, w stopniu komunikatywnym język chiński i rosyjski, a podstawowym niemiecki.