Warsztaty Współpracy Międzynarodowej
20 GRU 2022

Program Warsztatów Współpracy Międzynarodowej został opracowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu spraw międzynarodowych i dyplomacji (w tym aplikacji dyplomatyczno-konsularnej i Studium Polityki Zagranicznej) oraz konsultacje z wykładowcami i absolwentami.

Warsztaty Współpracy Międzynarodowej

Warsztaty mają na celu kompleksowy rozwój kompetencji miękkich osób zajmujących się współpracą międzynarodową w obliczu nowych wyzwań na arenie międzynarodowej.

Są zestawem narzędzi dla osób mających już podstawy teoretyczne, absolwentów  stosunków międzynarodowych, dyplomacji i kierunków pokrewnych. Stanowią też doskonałe uzupełnienie naszego Studium Polityki Zagranicznej.

Organizacja zajęć: 64 godziny dydaktyczne, 4 weekendy (sobota- niedziela) w godzinach 9.00 - 15.30

Program warsztatów:

 • Foresight strategiczny w polityce zagranicznej- NOWOŚĆ!
 • Różnice kulturowe we współpracy z przedstawicielami wybranych kręgów kulturowych
 • Negocjacje i myślenie strategiczne we współpracy międzynarodowej 
 • Wystąpienia publiczne i wizerunek
 • Sztuka efektywnego przygotowywania i wygłaszania prezentacji
 • Komunikacja w zespole - elementy budowy marki osobistej, skuteczne i asertywne komunikowanie się 
 • Skuteczna komunikacja  z partnerami z UE
 • Marketing narodowy
 • Etykieta i protokół dyplomatyczny
 • Korespondencja urzędnicza w języku polskim i angielskim
 • Służbowy dress code
 • Organizacja wizyt, podróży służbowych i przyjęć
 • Różnice kulturowe we współpracy z przedstawicielami wybranych kręgów kulturowych

Ofertę kierujemy do:

 • pracowników departamentów współpracy międzynarodowej
 • pracowników departamentów organizacyjnych
 • pracowników sekretariatów i obsługi kierownictwa
 • biur prasowych/rzeczników prasowych
 • innych pracowników reprezentujących urzędy w kontaktach z delegacjami zagranicznymi
 • absolwentów Studium Polityki Zagranicznej 
 • osób wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych

Zapewniamy:

 • możliwość konsultacji z najlepszymi specjalistami z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji
 • możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami, będącymi zwykle ekspertami/wieloletnimi praktykami w swoich dziedzinach
 • zajęcia w formie interaktywnej, ćwiczenia, symulacje, pracę z kamerą
 • zdobycie praktycznych doświadczeń bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji
 • doskonałe warunki szkoleniowe (lokalizacja w ścisłym centrum Warszawy, multimedialna sala wykładowa)

Koszt warsztatów: 2 900 zł

(dla absolwentów SPZ przewidziane są zniżki)

Szczegółowych informacji udzielają:

Dorota Nowakowska

tel. (22) 556 80 24, e-mail: nowakowska@pism.pl

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42, e-mail: zwalinska@pism.pl