Studium Polityki Zagranicznej
05 MAJ 2021

Program rocznego Studium przygotowany jest przede wszystkim z myślą o rozwoju zawodowym pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką międzynarodową. Wykładowcami są wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci oraz dziennikarze. Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym (raz w miesiącu), przez dziewięć miesięcy (łącznie 180h dydaktycznych)

Fot. PISM

Początek rekrutacji do XVIII edycji Studium Polityki Zagranicznej już w maju 2023 r.!!!

Studium Polityki Zagranicznej zostało utworzone w 2004 r., z myślą o rozwoju zawodowym pracowników administracji publicznej oraz innych osób wykonujących funkcje publiczne wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu spraw międzynarodowych.

Program Studium, oprócz tematów podstawowych, formułowany jest także w oparciu o najważniejsze bieżące wydarzenia w polityce międzynarodowej oraz pod kątem zainteresowań zawodowych uczestników Studium. Zajęcia trwają dwa semestry.

Grupy liczą maksymalnie 30 osób dzięki czemu kluczowym elementem zajęć może stać się dyskusja, ważna zarówno ze względu na bezpośredni kontakt z wykładowcą, możliwość zadawania pytań, jak i wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, będącymi zwykle wieloletnimi praktykami w dziedzinie polityki zagranicznej na różnych stanowiskach w administracji publicznej. 

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji państwowej.

Program* obejmuje trzy bloki:

I. Polityka zagraniczna RP i nasi sąsiedzi

■ Stosunki bilateralne z najważniejszymi partnerami  ■ Stosunki w regionie Europy Środkowej i Wschodniej  ■ Polska w organizacjach międzynarodowych  ■ Operacje pokojowe ■ Dyplomacja gospodarcza ■ Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Polski ■ Branding narodowy ■ Marketing terytorialny ■ Otoczenie gospodarcze Polski ■ Wybrane elementy protokołu dyplomatycznego 

II. Mocarstwa globalne i organizacje międzynarodowe

■ Chiny ■  Japonia ■ Rosja ■  USA ■ Wielka Brytania ■ NATO ■ ONZ  ■ Międzynarodowe instytucje finansowe ■  UE i jej instytucje ■ Partnerstwo Wschodnie

III. Aktualne problemy na arenie międzynarodowej 

■ Współczesny terroryzm arabski ■ Państwo Islamskie -geneza i konsekwencje dla regionu i świata ■  Nieproliferacja broni masowego rażenia ■ Konflikt na Bliskim Wschodzie ■ Sytuacja polityczna państw Kaukazu ■ Azja Centralna ■ Korea Północna ■ Współczesne Indie i Pakistan ■ Ameryka Łacińska ■ Wyzwania globalne i regionalne Afryki ■ Zmiany klimatyczne ■ Współpraca rozwojowa ■ Migracje, polityki migracyjne ■ Różnice kulturowe ■ Współpraca i komunikacja w środowiskach międzykulturowych ■ Globalizacja ■ Sankcje międzynarodowe ■ Cyberbezpieczeństwo ■ Fake news i polityka dezinformacji ■ Prawa człowieka

* Program może ulegać zmianom w zależności od sytuacji na arenie międzynarodowej i dostępności Wykładowców

Wykładowcy:

wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, pracownicy nauki.

Zajęcia w Studium prowadzili m.in.: 

Adam A. AMBROZIAK, Andrzej ANANICZ, Szymon BACHRYNOWSKI, Paweł BAGIŃSKI, Adam BALCER, Władysław BARTOSZEWSKI, Jan BARCZ, Adam BODNAR, Jakub BORATYŃSKI, Włodzimierz BORODZIEJ, Jacek CICHOCKI, Marek CICHOCKI, Włodzimierz CIMOSZEWICZ, Roman CZYŻYCKI, Andrzej DYLONG, Waldemar DZIAK, Grzegorz DZIEMIDOWICZ, Konstanty GEBERT, John A. GODSON, Łukasz JASINA, Janusz KACZURBA, Adam KRZEMIŃSKI, Adam KOBIERACKI, Stanisław KOZIEJ, Robert KUPIECKI, Roman KUŹNIAR, Aleksander KWAŚNIEWSKI, Zbigniew LEWICKI, Irena LIPOWICZ, Bogumił LUFT, Jan NATKAŃSKI, Andrzej PACZKOWSKI, Katarzyna PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ, Jarosław PIETRAS, Jerzy PLEWA, Adam Daniel ROTFELD, Jacek SARYUSZ-WOLSKI, Patrycja SASNAL, Piotr SERAFIN, Tomasz SIEMONIAK, Witold SOBKÓW, Ryszard STEMPLOWSKI, Krzysztof SZCZERSKI, Rafał TRZASKOWSKI, Witold WASZCZYKOWSKI, Beata WOJNA, Kazimierz WÓYCICKI

Organizacja nauki i uprawnienia słuchaczy:

 • Studium prowadzone jest w cyklu weekendowym. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - 9 zjazdów (piątek-sobota-niedziela), łącznie ok. 180 godzin dydaktycznych. 
 • Forma prowadzenia zajęć:
  • wykładowca: stacjonarnie, uczestnicy: stacjonarnie z możliwością uczestnictwa on-line
  • wykładowca: on-line, uczestnicy: on-line
 • Zaliczenie zajęć na podstawie obecności i prac pisemnych.
 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
 • Słuchacze w trakcie nauki w Studium są uprawnieni do korzystania z wypożyczalni Biblioteki PISM gromadzącej specjalistyczny księgozbiór z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Słuchacze i absolwenci Studium są objęci zniżkami przy zakupie publikacji PISM, rejestracji na inne szkolenia organizowane przez Biuro Szkoleń PISM oraz zapraszani na otwarte i zamknięte seminaria i konferencje organizowane przez PISM.

Warunki przyjęcia:

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich).

Dokumenty rekrutacyjne:

 • karta zgłoszenia (do pobrania poniżej);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich);
 • jedno zdjęcie.

Dokumentację uznaje się za kompletną po przesłaniu wszystkich powyższych dokumentów na adres Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (adres poniżej) z dopiskiem „Studium Polityki Zagranicznej” lub pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: szkolenia@pism.pl 

Opłata za Studium Polityki Zagranicznej:

Pełna opłata za Studium Polityki Zagranicznej wynosi 4 900 zł.

Opłata za studium może być uiszczona w dwóch równych ratach. Płatność rat następuje w terminach wskazanych w zawiadomieniu o przyjęciu na Studium.

Wpłaty należy dokonać po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego.

Dane do dokonania przelewu: 

Numer rachunku:

54 1130 1017 0020 1235 5620 0022

z dopiskiem: "Opłata za Studium Polityki Zagranicznej, XXVII edycja"

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

"Studium Polityki Zagranicznej"

Warecka 1a

00-950 Warszawa

Dodatkowych informacji udzielają:

Dorota Nowakowska

tel. (22) 556 80 24

e-mail: nowakowska@pism.pl

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42

e-mail: zwalinska@pism.pl