Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego "Formal Writing"
01 STY 2020

Podczas specjalistycznych warsztatów języka angielskiego Formal Writing uczestnicy nauczą się pisać różnego rodzaju teksty w języku angielskim.

Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego "Formal Writing"

Zapraszamy na warsztaty języka angielskiego we współpracy międzynarodowej 

mające na celu:

  • udoskonalenie pisania w języku angielskim
  • zachowanie równowagi między formą i treścią w korespondencji formalnej
  • poznanie specjalistycznego słownictwa i form przydatnych w tego typu korespondencji

Adresaci kursu: osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym / średnio zaawansowanym wyższym (poziom B1/B2/B2+) Pierwszeństwo mają pracownicy administracji publicznej.

Organizacja zajęć: 6 spotkań 2 x 1,5h każde (zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00 - 12.15), łącznie 24 godziny dydaktyczne

Już wkrótce podamy termin kolejnego szkolenia!

Koszt: 850 zł brutto od osoby

  • Zajęcia w małych grupach, w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Wareckiej 1a
  • W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe
  • Wystawiamy imienne certyfikaty ukończeniu szkolenia

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42

e-mail: zwalinska@pism.pl

Przygotowujemy również kursy językowe z programem dostosowanym do specyfiki pracy zainteresowanych instytucji.

Organizujemy  kursy języków obcych od 2005 roku. 

Dotychczas zrealizowaliśmy szkolenia językowe m.in. dla takich instytucji jak.:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Ponadto uczestnikami kursów byli pracownicy:
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Ministerstwa Środowiska;
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
Ministerstwa Edukacji Narodowej;
Ministerstwa Obrony Narodowej;
Polskiego Centrum Akredytacji;
Sądu Najwyższego;
Poczty Polskiej.