Różnice kulturowe we współpracy międzynarodowej
25 STY 2021

Szkolenie dwudniowe (16h dydaktycznych)

Różnice kulturowe we współpracy międzynarodowej

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kontakty międzynarodowe - w administracji publicznej i instytucjach państwowych.

Kurs prowadzi dr Malwina Bakalarska -

doktor nauk społecznych (SNS, IFiS PAN), magister filozofii (UW) oraz absolwentka interdyscyplinarnych studiów z wiedzy o Afryce, Azji, Bliskich Wschodzie i Ameryce Łacińskiej (ISRiG WG UW). Studiowała także afrykanistykę na Wydziale Orientalistyki UW i socjologię na University of Kent w południowo-wschodniej Anglii. Przez 10 lat prowadziła badania społeczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz przez 5 lat w krajach Azji Wschodniej i Płd.-Wsch. w ramach Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie specyfika kontaktów z przedstawicielami innych kręgów kulturowych: 

  • Afryka Subsaharyjska (Nigeria i region Afryki Zachodniej, Kenia i region Afryki Wschodniej, Angola i region Afryki Centralnej, RPA i region Afryki Południowej)
  • Azja (Indie a kraje ościenne, Malezja i Azja Południowo-Wschodnia, Japonia i Azja Wschodnia, Chiny na tle Hong-Kongu i Tajwanu)
  • Bliski Wschód (Egipt i region Afryki Północnej, Turcja i region Lewantu, Zjednoczone Emiraty Arabskie i region Półwyspu Arabskiego, Izrael i niearabskie mniejszości bliskowschodnie)
  • Europa i jej zróżnicowanie (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania)

Szkolenie dwudniowe (16 godzin dydaktycznych), realizowane w siedzibie PISM przy ul. Wareckiej 1a w Warszawie.

Termin najbliższego szkolenia: 20-21 kwietnia 2023 r.

Koszt szkolenia: 1 350 zł

Przy zgłoszeniach grupowych przez pracodawcę przewidziane są rabaty.

Opłata obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe i lunch zgodnie z programem szkolenia
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji państwowej.

Dodatkowych informacji udzielają:

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42

e-mail: zwalinska@pism.pl

Dorota Nowakowska

tel. (22) 556 80 24

e-mail: nowakowska@pism.pl