Woodrow Wilson i nowy kształt Europy Wschodniej
07 LIP 2022
PISM

ISBN 978-83-66091-92-4

Larry Wolff

Warszawa 2022

KUP TERAZ

 

SPIS TREŚCI

Podziękowania (9)

Wstęp (13)

Wilson a kwestia wschodnia i koniec imperium osmańskiego  (31)

„Ta wojna wyzwoleńcza”. Wilsonowskie wyzwalanie ludów habsburskich (83)

Przyjaźń Wilsona. Osobiste sympatie a transformacja geopolityczna (156)

Większości i mniejszości narodowe w Europie Wschodniej Wilsona (225)

Zakończenie Dynamika zmian na prezydenckiej mentalnej mapie Europy Wschodniej (302)

Indeks (329)

 

Prezydent Woodrow Wilson odegrał kluczową rolę w formowaniu Euro­py Wschodniej w trakcie paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku. Jednak amerykański prezydent nigdy nie postawił stopy na ziemiach, o których politycznym losie w znacznym stopniu decydował. Pojmowa­nie przez Wilsona zasady samostanowienia narodów, a także praktyczne jej wdrażanie ulegało zmianom w trakcie obrad konferencji pokojowej w Paryżu. W niniejszej książce Larry Wolff opisuje, jak Wilsonowskie zasady w sferze polityki i stosunków międzynarodowych nakładały się na jego „mentalną mapę” Europy Wschodniej, jak ewoluowały jego kon­cepcje dotyczące Austro-Węgier i imperium osmańskiego, w jaki sposób osobiste przyjaźnie i znajomości kształtowały jego pogląd na Europę Wschodnią oraz jak rozwijała się idea „praw mniejszości” w stosunku do zasady samostanowienia narodów.

Larry Wolff, profesor historii Europy na Uniwersytecie Nowojorskim, dyrektor wykonawczy NYU Remarque Institute i współdyrektor NYU Florence.