Spór o Koreę
04 STY 2023

Oskar Pietrewicz
Warszawa 2022
ISBN 978-83-67487-02-3
Liczba stron 601
Oprawa twarda

KUP TERAZ

 

Doniesienia o kolejnych próbach nuklearnych i rakietowych Korei Północnej, stanie zdrowia jej przywódcy, napięciach na linii KRLD–USA, postawie Chin wobec północnokoreańskiego sąsiada i dylematach polityki Korei Południowej wzbudzają zainteresowanie zarówno kręgów eksperckich, jak i opinii publicznej. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim zyskuje na znaczeniu w warunkach pogłębiającej się globalnej rywalizacji Chin i USA. Tłumacząc zawiłości amerykańsko-chińskiego sporu o Koreę, Oskar Pietrewicz pokazuje, że koreańskie problemy są tak złożone, że niemożliwe jest rozwiązanie ich w sposób jednostronny, bez uwzględnienia interesów Chin, USA oraz Korei Południowej i Korei Północnej.

 

Praca Oskara Pietrewicza jest po prostu znakomita. To świetna synteza problematyki Półwyspu Koreańskiego, pisana w sposób rzetelny, zdystansowany i merytoryczny. A jednocześnie sprawny językowo, zgodny z najlepszym anglosaskim stylem przystępności literackiej dzieł naukowych. Najważniejsze tezy są na łamach pracy dobrze uargumentowane, wywód logiczny, wnioski przekonujące, a wszystko dobrze się czyta. Do tego opisywana problematyka jest wciąż aktualna. Mówiąc wprost, Spór o Koreę to najlepsza współczesna politologiczna książka o Korei w języku polskim.

dr hab. Michał Lubina, profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Gdy po 24 lutego 2022 r., po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Kreml ogłaszał kolejne przepisy, uniemożliwiające pokazywanie prawdziwej Rosji, z redakcyjnym kolegą, który także zajmuje się Wschodem, zgodnym chórem powiedzieliśmy „Do Pietrewicza na korepetycje!”. Bo Oskar Pietrewicz doskonale wie, jak zbierać informacje o zamkniętym dla świata państwie. Od wielu lat z raportów, doniesień, skrawków informacji i rozmaitych przecieków składa północnokoreańskie puzzle w rzeczywisty obraz. Wielokrotnie się o tym przekonałem, goszcząc go w swoich programach radiowych. Teraz dostajemy pozycję, która pokazuje, jak ważny w Azji Północno-Wschodniej jest Kim, postrzegany powszechnie jako śmieszny grubasek, a także rządzony przez niego kraj. Jak często bywa rozgrywającym, od którego zależą posunięcia innych państw w regionie.

Ernest Zozuń, dziennikarz, Radio 357

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów (7)

Wstęp (9)

I. Koreańskie miejsce na mapie: Azja Północno-Wschodnia jako region w stosunkach międzynarodowych (23)

Analiza regionalna w stosunkach międzynarodowych (24)
Regionalizm w badaniach nad bezpieczeństwem. Koncepcja regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (26)
Wyodrębnienie regionu Azji Północno-Wschodniej (30)
Wybrane problemy bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej (44)
Kluczowe miejsce Półwyspu Koreańskiego w Azji Północno­-Wschodniej (52)

II. Różne spojrzenia: Bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych (57)

Czy podejścia teoretyczne są przydatne w badaniu stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku? (58)
Realizm w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w Azji Północno-Wschodniej (62)
Neoliberalizm w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w Azji Północno-Wschodniej (83)
Konstruktywizm w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w Azji Północno-Wschodniej (91)

III. Zaangażowanie i obecność: USA i Chiny w Azji Północno-Wschodniej w perspektywie historycznej (99)

Historia pewnego zaangażowania: USA w Azji Północno-Wschodniej (100)
Historia pewnej obecności: Chiny w Azji Północno-Wschodniej (127)

IV. USA a Półwysep Koreański: Kontekst globalny i regionalny, cele, instrumenty oddziaływania (157)

Globalny i regionalny wymiar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA w XXI w. (158)
Cele i założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA na Półwyspie Koreańskim (198)
Wybrane współczesne instrumenty oddziaływania USA na bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim (201)

V. Chiny a Półwysep Koreański: Kontekst globalny i regionalny, cele, instrumenty oddziaływania (239)

Globalny i regionalny wymiar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ChRL w XXI w. (240)
Cele i założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Chin na Półwyspie Koreańskim (273)
Wybrane współczesne instrumenty oddziaływania Chin na bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim (276)

VI. Zmagania z atomem: USA i Chiny wobec problemu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim (307)

Kilka słów o północnokoreańskim programie nuklearnym (308)
USA wobec programu nuklearnego Korei Północnej (310)
Chiny wobec programu nuklearnego Korei Północnej (336)

VII. Obawa przed nieznanym: USA i Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei (359)

USA wobec perspektyw zjednoczenia Korei (360)
Chiny wobec perspektyw zjednoczenia Korei (392)

VIII. Dylematy i perspektywy: Możliwe kierunki polityki USA i Chin na Półwyspie Koreańskim (427)

Dylematy polityki Chin i USA wobec Półwyspu Koreańskiego (428)
Perspektywy polityki USA i Chin wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim (478
Wpływ sytuacji na Półwyspie Koreańskim na bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie i stosunki amerykańsko-chińskie (508)

Zakończenie (517)

Bibliografia (521)

Indeks (589)

 

Recenzje i wywiady: