Seria analiz PISM COP26 - wybrane zagadnienia polityki klimatycznej i energetycznej
29 PAź 2021

Konferencja COP26 (31.10-12.11.2021 w Glasgow) to kluczowy moment dla globalnej walki ze zmianami klimatu. Uczestnicy konferencji – przywódcy państw, które podpisały Ramową konwencję OZN w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – będą dyskutować o sposobach utrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury znacznie poniżej 2 stopni (najlepiej 1,5 stopnia) w porównaniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej, budowaniu odporności na zmiany klimatu i wzmocnieniu zdolności adaptacji do zmian klimatu, a także finansowaniu tych działań. Choć wzrost ambicji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych jest konieczny dla osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego, to określenie sposobu ich realizacji wymaga negocjacji. Nie będą one łatwe gdyż wymagają pogodzenia interesów wszystkich 197 stron UNFCCC (196 państw i Unii Europejskiej), związanych z ich krajowymi uwarunkowaniami gospodarczymi i energetycznymi.

Photo: REBECCA NADEN/Reuters/Forum

Kwestie klimatu i wyborów energetycznych globalnych gospodarek od lat są przedmiotem analiz PISM. W przygotowaniu do COP26 przedstawiamy zestawienie naszych najważniejszych publikacji:

Przebieg negocjacji klimatycznych:

Kształtowanie unijnej polityki klimatycznej:

Technologie dla klimatu:

Strategie krajowe i regionalne: