Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 styczeń-czerwiec
20 LUT 2019

Redaktor tomu: Piotr Długołęcki

Warszawa 2018

ISBN: 978-83-66091-14-6

Liczba stron: LXXIV + 1048


 

 


Dwudziesty piąty tom serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne ukazuje politykę zagraniczną PRL w pierwszej połowie 1980 r.

W dokumentowanym okresie dyplomacja PRL w coraz większym stopniu stawała się dyplomacją ekonomiczną, co wynikało z fatalnej sytuacji gospodarczej kraju. Starania o nowe kredyty, kontrakty dla polskich firm czy próby korekty niekorzystnych bilansów handlowych to jedne z głównych zadań placówek zagranicznych w pierwszych sześciu miesiącach 1980 r.

W sferze politycznej Polska starała się odgrywać rolę mediatora pomiędzy państwami zachodnimi a ZSRR, podejmując szeroką (ale z góry skazaną na niepowodzenie) akcję na rzecz organizacji konferencji rozbrojeniowej w Warszawie czy przygotowując francusko-radzieckie spotkanie na najwyższym szczeblu w Wilanowie. Wiele uwagi poświęcono także międzynarodowym konsekwencjom interwencji ZSRR w Afganistanie

Ważne pozostawały stosunki ze Stolicą Apostolską, które od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża nabrały niecodziennego charakteru. Doskonale można to zaobserwować na przykładzie negocjacji w sprawie polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. Wiele uwagi poświęcono także kształtowaniu polityki wobec Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem działań propagandowych dotyczących organizowanych przez środowiska polonijne uroczystości związanych z 40. rocznicą zbrodni katyńskiej.

Część dokumentów ilustruje skutki bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Często pojawiającym się tematem jest także bezpieczeństwo polskich placówek (m.in. w Kabulu czy Luandzie).

Większość zamieszczonych w tomie źródeł to niepublikowane dotąd dokumenty pochodzące przede wszystkim z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Archiwum Akt Nowych. Ich lekturę ułatwiają wskazówki zawarte we wstępie, a także rozbudowane indeksy osobowy i rzeczowy. W tomie zamieszczono ponadto aneksy, w tym wykaz zawieranych przez PRL umów międzynarodowych oraz opis struktury MSZ w omawianym okresie.