Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933
10 GRU 2015

Redaktor tomu: Wojciech Skóra, współpraca Piotr Długołęcki

Warszawa 2015

ISBN 978-83-64895-49-4

Liczba stron: LXVI + 899

 

 

 


Tom Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933 jest 22. tomem opublikowanym w ramach serii PDD. Zawiera on 384 archiwalne dokumenty, które ilustrują działania polskiej dyplomacji w 1933 roku. Najwięcej uwagi poświecono stosunkom polsko-niemieckim, które uległy znaczącej zmianie po objęciu władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera. Niebagatelny wpływ na ich kształt wywierała również sytuacja w Wolnym Mieście Gdańsku, będąca także elementem działań międzynarodowych, związanych m.in. ze zmianą na stanowisku wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdańsku.

Wiele miejsca poświęcono również kwestii podpisania tzw. paktu czterech, a szereg dokumentów opublikowanych w tomie ukazuje krytyczne stanowisko władz polskich wobec tej inicjatywy. Bogato także udokumentowano działania Warszawy, które zaowocowały podpisaniem w Londynie konwencji o definicji agresora.

Znaczna część publikowanych archiwaliów dotyczy działań polskiej dyplomacji na forum Ligi Narodów, podejmowanych wobec fiaska Międzynarodowej Konferencji Rozbrojeniowej i wycofania się Niemiec z prac Ligi.

Zdecydowana większość zawartych w tomie dokumentów to materiały tajne, dotychczas niepublikowane. Podstawę źródłową tomu stanowią dokumenty przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz materiały Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie. W tomie znalazły się również archiwalia z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, a także akta Instytutu Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych (na podstawie mikrofilmów dostępnych w AAN). Dodatkowo w tomie umieszczono pojedyncze materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Archiwum Państwowego w Gdańsku, a także dokumenty z Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.

 

Poza dokumentami, wstępem, regestami (zawierającymi, krótki opis każdego z dokumentów) w skład tomu wchodzą także indeksy: osobowy i rzeczowy ułatwiające odszukanie potrzebnych informacji. Dokumenty publikowane w tomie ułożone zostały w porządku chronologicznym.