Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4/2020
4/2020
29 PAź 2020

SPIS TREŚCI

Od redaktora naczelnego
Amerykańska fabryka i białoruskie laboratorium (7)

Rozmowa z Krzysztofem Szczerskim
Po pierwsze, konsekwencja! (14)

OPINIE
ERA DONALDA TRUMPA - KONIEC CZY NOWY POCZĄTEK?

Zbigniew Lewicki (27)

Olaf Osica (47)

Beata Górka-Winter (56)

Damian Wnukowski (72)

ESEJE I ARTYKUŁY

Michał Potocki
Covidowa rewolucja (86)

Lidia Gibadło
Nowy kanclerz na trudne czasy? (91)

Maciej Pawłowski
Kraj notorycznego kryzysu – problemy polityczne Hiszpanii 2008–2020 (100)

Marcin Przychodniak
„Prawda boli. A ja po prostu mówię prawdę” (116)

Bartosz Bieliszczuk, Paulina Jabczyńska
Jak transformacja energetyczna wpływa na politykę międzynarodową i bezpieczeństwa? (125)

Anna Maria Dyner
Wpływ pandemii COVID-19 na światowy sport (135)

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Wojciech Lorenz
Doradca Trumpa oskarża prezydenta (145)

ARCHIWUM

Piotr Długołęcki
„A więc dlaczego Żydzi uciekali?” – notatka Juliana Hochfelda z 1944 roku o dezercjach z Wojska Polskiego (150)

RECENZJE

Wojciech Lorenz
Christian Brose: The Kill Chain: Defending America in the Future of ­High-Tech Warfare (166)

Paweł Markiewicz
Fen Osler Hampson: Master of Persuasion: Brian Mulroney’s Global­Legacy  (170)

Paweł Król
Dilip Hiro: Cold War in The Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy  (173)

Dariusz Mańka
Kálmán Pócza (red.): Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe (177)