Państwa notorycznego kryzysu
25 PAź 2022
Gmorv/shutterstock.com

Maciej Pawłowski

Warszawa 2022

ISBN 978-83-67487-00-9

Liczba stron 165

KUP TERAZ

 

Globalny kryzys gospodarczy, zapoczątkowany w 2008 r., we Włoszech, w Hiszpanii i Grecji nie zakończył się aż do wybuchu kolejnego, związanego z pandemią COVID-19. W wyjściu z niego nie pomogły różne sposoby stymulacji wzrostu gospodarczego. Kryzys gospodarczy w połączeniu z kryzysem migracyjnym wywołał silne niepokoje w społeczeństwach Włoch, Hiszpanii i Grecji. Zaskutkowały one wzrostem eurosceptycyzmu, ksenofobii i nastrojów izolacjonistycznych. Połączenie tych czynników doprowadziło do dekompozycji scen politycznych omawianych państw. Kryzys gospodarczy i społeczno-polityczny państw Południa nie osłabił ich pozycji w polityce zagranicznej.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp (7)

Południe sprzed kryzysu (9)

Włochy – ekonomiczny gigant z niestabilnymi rządami (11)

Hiszpania – 15 lat prosperity, 28 lat „grubej kreski” (14)

Grecja – raj inwestycyjno-turystyczny i kreatywna księgowość  (18)

Kryzys gospodarczy (23)

Pęknięcie baniek spekulacyjnych i problemy ze wspólną walutą (24)

Włochy – odpływ inwestycji zagranicznych i załamanie eksportu (26)

Hiszpania – katastrofa sektora budowlanego (27)

Grecja – fiasko kreatywnej księgowości (29)

Polityka antykryzysowa (33)

Włochy – od austerity do stymulacji  (37)

Hiszpania – od fiaska stymulacji przez austerity do obietnic nowej stymulacji (43)

Grecja – różne odcienie polityki oszczędności (47)

COVID-19 jako nowa odsłona kryzysu (52)

Włochy – pierwsza europejska ofiara pandemii  (55)

Hiszpania – kryzys sanitarny jako okazja do spełnienia obietnic lewicowego rządu (58)

Grecja – prymus w walce z pandemią (62)

Kryzys społeczno-polityczny  (65)

Kryzys migracyjny ( 66)

Włochy – między otwartą a dyskretną walką z migracją (70)

Hiszpania – polityka otwartych drzwi i wyjątki od niej (75)

Grecja – dramat kraju tranzytowego (79)

Dekompozycja scen politycznych  (83)

Włochy – koniec systemu dwóch bloków wyborczych  (84)

Hiszpania – nowi gracze, wzrost polaryzacji politycznej i rozkwit separatyzmu katalońskiego (95)

Grecja – nowa lewica w miejsce starej i ewolucja prawicowych planktonów (107)

Polityka europejska  (115)

Włochy – eurosceptycyzm jako narzędzie w negocjacjach z UE (118)

Hiszpania – zawsze w unijnym głównym nurcie (121)

Grecja – długie, ale skuteczne wstawanie z kolan  (125)

Polityka zagraniczna (129)

Włochy – aktywny śródziemnomorski gracz, partner USA, Chin i Rosji  (130)

Hiszpania – kulturalna potęga o globalnych ambicjach (136)

Grecja – uczestnik rywalizacji o dominację we wschodniej części Morza Śródziemnego (142)

Podsumowanie (148)

Bibliografia  (152)