Odstraszanie. Strategia i polityka
09 GRU 2021

To pierwsza w Polsce tak ambitna monografia poświęcona odstraszaniu, czyli wpływaniu na kalkulacje przeciwnika w celu ograniczenia ryzyka konfrontacji militarnej. Książka koncentruje się na odstraszaniu w polityce Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), który od ponad 70 lat pozostaje filarem bezpieczeństwa świata zachodniego. Autor w umiejętny sposób, posługując się zrozumiałym językiem, prowadzi czytelnika przez teorię odstraszania aż do jej zastosowania w praktyce. Przedstawia, jak w czasie zimnej wojny i po rozpadzie ZSRR zmieniała się percepcja zagrożeń USA i całego NATO, a na tym tle ukazuje ewolucję strategii i polityki Sojuszu. Znaczący wkład poznawczy i edukacyjny do polskich studiów strategicznych wnosi rozdział poświęcony Polsce, która jako państwo średniej wielkości staje przed licznymi dylematami związanymi z polityką odstraszania na poziomie narodowym i w ramach NATO. Po książkę powinni sięgnąć przede wszystkim studenci i wykładowcy, specjaliści w dziedzinie polityki międzynarodowej, dyplomaci, wojskowi, dziennikarze i politycy. Zainteresuje jednak też innych odbiorców, którzy z niepokojem obserwują negatywne zmiany w otoczeniu międzynarodowym Polski i zadają sobie pytanie o wiarygodność sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa.

Prof. UW dr hab. Robert Kupiecki, b. ambasador RP w USA i b. wiceminister obrony narodowej

ISBN (pb) 978-83-66091-72-6

ISBN (ebook) 978-83-66091-73-3

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów (7)

Wstęp.(9)

Rozdział 1. Odstraszanie w polityce międzynarodowej: teoria i praktyka (15)

Kontekst strategiczny (15)

Teoretyczne aspekty odstraszania (20)

Odstraszanie w sytuacji konfliktowej (32)

Rodzaje odstraszania (44)

Odstraszanie w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych (50)

Odstraszanie a prawo międzynarodowe (56)

Odstraszanie w ramach sojuszu (58)

Odstraszanie w polityce bezpieczeństwa państw średniej rangi (middle powers) (63)

Odstraszanie w historii myśli strategicznej (68)

Co z tego wynika (91)

Rozdział 2.
Odstraszanie w Europie w czasie zimnej wojny (93)

Sowieckie cele, potencjał i możliwe intencje (94)

Odstraszanie jako fundament strategii USA i NATO (116)

Ewolucja struktury sił i struktury dowodzenia NATO (151)

Spójność Sojuszu i więzi transatlantyckie (164)

Znaczenie europejskiego filaru NATO dla odstraszania (175)

Co z tego wynika (183)

Rozdział 3.
Strategia USA i ewolucja strategii NATO po zakończeniu zimnej wojny (189)

Miejsce odstraszania w strategii USA  (189)

Miejsce odstraszania w strategii NATO (212)

Budowanie partnerstwa z Rosją a polityka odstraszania (228)

Ewolucja struktury sił i struktury dowodzenia NATO. (240)

Europejska obrona: szansa czy zagrożenie dla NATO? (258)

Wyzwania dla spójności NATO (266)

Co z tego wynika (276)

Rozdział 4
Wpływ aneksji Krymu na politykę odstraszania NATO (281)

Rosyjskie interesy strategiczne po rozpadzie ZSRR (281)

Aneksja Krymu jako próba zmiany status quo w Europie (323)

Wzmocnienie sojuszniczej polityki odstraszania (333)

Zmiany w amerykańskiej polityce odstraszania (347)

Wpływ UE na wiarygodność polityki odstraszania NATO (357)

Relacje NATO–Rosja: dialog bez współpracy? (366)

Zagrożenia dla spójności Sojuszu (370)

Co z tego wynika (376)

Rozdział 5
Polityka odstraszania NATO a bezpieczeństwo Polski (379)

Polska w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego (379)

Rozwój polskiego potencjału militarnego jako narzędzia odstraszania i obrony (399)

Wzmacnianie mechanizmów kolektywnej obrony NATO (411)

Wzmacnianie więzi z USA i amerykańskiej obecności w Polsce (421)

Wpływ Polski na spójność NATO (429)

Wzmacnianie mechanizmów odstraszania po aneksji Krymu (444)

Co z tego wynika (461)

Zakończenie (465)

Bibliografia (481)

Indeks (555)