Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - koncepcje - instytucje
26 MAJ 2003

nakład wyczerpany
Zbiór studiów i esejów dedykowany profesorowi Adamowi Danielowi Rotfeldowi.

 

Spis treści: 

Od redaktorów (s. 9)


Część I
Zagrożenia i wyzwania

Steven E. Miller
Triumf sceptycyzmu: kontrola zbrojeń w polityce administracji prezydenta Busha (s. 15)

Aleksiej G. Arbatow
Megaterroryzm: implikacje dla nowej wspólnej strategii bezpieczeństwa (s. 53)

Francesco Calogero
Terroryzm nuklearny (s. 67)

James E. Goodby
Kooperatywne zmniejszanie zagrożenia i współzależność: dwa filary euroatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa (s. 83)

Jurij Nazarkin
Nowe-stare zagrożenia: emocje i trzeźwa analiza (s. 105)

Anatolij Hrycenko
Pole bitwy bez granic (s. 129)

Krzysztof Olendzki
Pamięć i odpowiedzialność. Kilka uwag na temat Rafała Lemkina poglądów na ludobójstwo (s. 135)

Milton Leitenberg
Wojny i konflikty w latach 1945-2000: ofiary śmiertelne (s. 153)


Część II
Koncepcja bezpieczeństwa: nowe myślenie

Roman Kuźniar
Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa (s. 209)

Guido Lenzi
Powrót do dyplomacji: skuteczność działania (s. 235)

Ryszard Stemplowski
Horyzont poznawczy i polityczny pojęcia "bezpieczeństwo państwa" (s. 253)

Curt Gasteyger
Nowe i stare rubieże bezpieczeństwa międzynarodowego (s. 261)

Janusz Symonides
Kilka uwag o prawnomiędzynarodowych podstawach bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego (s. 269)

Andrzej Karkoszka
Reforma sektora bezpieczeństwa: założenia i problemy implementacji (s. 291)


Część III
Transatlantyckie instytucje bezpieczeństwa: nowe zadania

Catherine McArdle Kelleher
Irak - co dalej? Europa i Stany Zjednoczone w XXI wieku (s. 311)

Helga Haftendorn
NATO i nowy program bezpieczeństwa: poszukiwanie spójności (s. 345)

Stanisław Parzymies
Unia Europejska a bezpieczeństwo europejskie i globalne po 11 września 2001 roku (s. 361)

Jerzy M. Nowak
Zmiany w NATO a polski interes narodowy (s. 393)

Władimir G. Baranowskij
NATO w oczach Rosji (s. 421)

Janusz Onyszkiewicz
Ukraina a NATO (s. 447)

Bo Huldt
Dekada aktywności małych państw: zmiany w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie (s. 467)

Walther Stützle
Transformacja systemu: pilne zadanie (s. 487)

Raimo Väyrynen
Stosunki transatlantyckie - próba nowej interpretacji (s. 497)


Część IV
Kontrola zbrojeń w nowym systemie bezpieczeństwa

Alyson J.K. Bailes
Integralność kontroli zbrojeń (s. 523)

Adam Kobieracki
Kontrola zbrojeń konwencjonalnych CFE jako polska przepustka do NATO (s. 537)

Zdzisław Lachowski
Perspektywy kontroli zbrojeń konwencjonalnych (s. 555)

Ronald G. Sutherland
Broń chemiczna i biologiczna: stare zagrożenia w nowych warunkach (s. 567)

Ian Anthony
Kontrola zbrojeń w nowym środowisku międzynarodowym (s. 581)


Część V
Czterdzieści lat pracy naukowej prof. Rotfelda

Roman Kuźniar
Profesor Rotfeld - badacz i negocjator (s. 595)

Adam Daniel Rotfeld
Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa (1944-1990) (s. 619)

Adam Daniel Rotfeld
System bezpieczeństwa międzynarodowego po 11 września 2001 (s. 655)

Wybrane publikacje Adama Daniela Rotfelda
Ksišżki, Artykuły, Dokumenty, Wykłady (s. 665)

Dane biograficzne Adama Daniela Rotfelda (s. 679)

Noty o autorach (s. 681)

Fotografie (s. 687)

 

Recenzje:

Bolesław Balcerowicz [w:] "Sprawy Międzynarodowe", nr 1/2004

Bolesław Balcerowicz [w:] "The Polish Quarterly of International Affairs", nr 1/2004