Ustrój państwa a polityka zagraniczna
19 MAJ 2002

nakład wyczerpany
Wykłady Władysława Bartoszewskiego, Bronisława Geremka, Andrzeja Olechowskiego, Dariusza K. Rosatiego, Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Ryszarda Stemplowskiego.

 

Spis treści: 

Władysław Bartoszewski
Minister Spraw Zagranicznych (1995, 2000-2001)
wykład dnia 24 października 2000 r. (s. 7)

Bronisław Geremek
Minister Spraw Zagranicznych (1997-2000)
wykład dnia 28 listopada 2000 r. (s. 19)

Dariusz K. Rosati
Minister Spraw Zagranicznych (1995-1997)
wykład dnia 17 stycznia 2001 r. (s. 33)

Andrzej Olechowski
Minister Spraw Zagranicznych (1993-1995)
wykład dnia 28 lutego 2001 r. (s. 45)

Krzysztof Skubiszewski
Minister Spraw Zagranicznych (1989-1993)
wykład dnia 28 marca 2001 r. (s. 61)

Ryszard Stemplowski
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
wykład dnia 26 kwietnia 2001 r. (s. 77)