The Challenges of Making the EU Fit for the Digital Age
4
20 KWI 2020
fot. Reuters

Przyspieszająca cyfryzacja gospodarki światowej mobilizuje Unię Europejską do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Pojawiająca się konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych i Chin może ograniczyć europejski potencjał wzrostu gospodarczego, a w dłuższej perspektywie także zagrozić trwałości systemu opieki społecznej. Główne wyzwania obejmują niewykorzystany potencjał jednolitego rynku cyfrowego, monopolizację rynku platform internetowych i pogodzenie zróżnicowanych interesów państw członkowskich. Trwająca pandemia COVID-19 może być punktem zwrotnym w przyspieszeniu cyfryzacji i innowacji na niespotykaną dotąd skalę. Projekty takie jak wspólne wirtualne składnice danych, edukacja w zakresie umiejętności cyfrowych, „Destination Earth” lub europejskie superkomputery mogą zarówno poprawić globalną konkurencyjność UE, jak i pozytywnie wpłynąć na codzienne życie jej obywateli.

Policy Paper dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej