Raport PISM: Starting the Process of Trust-Building in NATO–Russia Relations: The Arms Control Dimension
14 LIS 2013
Jak zmniejszyć ryzyko, że te różnice interesów doprowadzą państwa NATO i Rosję na skraj nowej zimnej wojny? Najnowszy wspólny raport PISM i European Leadership Network Starting the Process of Trust-Building in NATO–Russia Relations: The Arms Control Dimension wskazuje, że wyjściem ze spirali wzajemnej nieufności może być nowe podejście do kontroli zbrojeń w Europie. Bazując na modelach budowy zaufania i doświadczeniach historycznych, raport rekomenduje podjęcie konkretnych kroków służących zwiększeniu wzajemnej przejrzystości i przewidywalności w obszarze sił konwencjonalnych, nuklearnych i obrony przeciwrakietowej.
Można odnieść wrażenie, że duch zimnej wojny powrócił do Europy. Rosja i Białoruś przeprowadziły niedawno ćwiczenia Zapad 2013, które wzbudziły zaniepokojenie ich sąsiadów z NATO. Sojusz ćwiczy obronę terytorialną podczas trwających właśnie manewrów Steadfast Jazz 2013, co z kolei wywołuje krytyczne reakcje w Rosji. Brak zaufania w stosunkach NATO i Rosji jest też jednym z powodów, które sprawiają że trudno jest znaleźć kompromisowe rozwiązanie w kwestii obrony przeciwrakietowej w Europie, taktycznej broni jądrowej czy kontroli zbrojeń konwencjonalnych.
Jak zmniejszyć ryzyko, że te różnice interesów doprowadzą państwa NATO i Rosję na skraj nowej zimnej wojny? Najnowszy wspólny raport PISM i European Leadership Network Starting the Process of Trust-Building in NATO–Russia Relations: The Arms Control Dimension wskazuje, że wyjściem ze spirali wzajemnej nieufności może być nowe podejście do kontroli zbrojeń w Europie. Bazując na modelach budowy zaufania i doświadczeniach historycznych, raport rekomenduje podjęcie konkretnych kroków służących zwiększeniu wzajemnej przejrzystości i przewidywalności w obszarze sił konwencjonalnych, nuklearnych i obrony przeciwrakietowej.