Raport PISM: Russia under Sanctions: Assessing the Damage, Scrutinising Adaptation and Evasion
Sankcje nie są związane z promocją demokracji w Rosji, mają raczej umożliwić demokracji ukraińskiej zakorzenienie się i wydanie owoców, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi z przełomu lat 2013/2014. Sankcje nie służą też osłabieniu Rosji. Ich odwracalność wskazuje, że ich głównym celem jest podtrzymanie ukraińskiej państwowości w obliczu rosyjskiej agresji wojskowej. Zachód wyklucza użycie środków militarnych w celu ochrony Ukrainy, zamiast tego zastosował sankcje, by ograniczyć możliwości Rosji. Gdyby tego nie uczynił, rosyjska agresja zagroziłaby nie tylko Ukrainie, ale też niektórym z jej sąsiadów. Wówczas państwa zachodnie byłyby również zmuszone do odpowiedzi, choć znacznie bardziej ryzykownej i o wiele kosztowniejszej.

Sankcje nie są związane z promocją demokracji w Rosji, mają raczej umożliwić demokracji ukraińskiej zakorzenienie się i wydanie owoców, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi z przełomu lat 2013/2014. Sankcje nie służą też osłabieniu Rosji. Ich odwracalność wskazuje, że ich głównym celem jest podtrzymanie ukraińskiej państwowości w obliczu rosyjskiej agresji wojskowej. Zachód wyklucza użycie środków militarnych w celu ochrony Ukrainy, zamiast tego zastosował sankcje, by ograniczyć możliwości Rosji. Gdyby tego nie uczynił, rosyjska agresja zagroziłaby nie tylko Ukrainie, ale też niektórym z jej sąsiadów. Wówczas państwa zachodnie byłyby również zmuszone do odpowiedzi, choć znacznie bardziej ryzykownej i o wiele kosztowniejszej.