Raport PISM: NATO and the Future of Peace in Europe: Towards a Tailored Approach
03 CZE 2016

Przed szczytem NATO w Warszawie rosną oczekiwania co do zaangażowania się Sojuszu w reakcję na liczne i dynamicznie narastające zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego. NATO nie może jednak zapewnić całościowej i samodzielnej odpowiedzi na wszystkie z nich ze względu na ograniczenia, jakim podlega. Powinno zatem przyjąć podejście indywidualnie dostosowane do specyfiki każdego z zagrożeń i skupić się na tych, którym jest w stanie przeciwdziałać jako główna organizacja. Należy do nich zwłaszcza agresywna postawa polityczna i militarna Rosji. Sojusz powinien także udzielić wsparcia tym organizacjom i formatom współpracy międzynarodowej, które są lepiej przystosowane do przeciwstawienia się pozostałym wyzwaniom i zagrożeniom, takim jak terroryzm, migracje, czy międzynarodowa przestępczość zorganizowana. Takie są główne konkluzje raportu PISM pt. “NATO and the Future of Peace in Europe: Towards a Tailored Approach”, opracowanego we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW).