Polska w Unii Europejskiej: Jaka polityka zagraniczna?
26 MAJ 2003

Wykłady Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jerzego Buzka, Włodzimierza Cimoszewicza, Tadeusza Mazowieckiego, Józefa Oleksego, Jana Olszewskiego, Waldemara Pawlaka, Ryszarda Stemplowskiego oraz Hanny Suchockiej.

 

Spis treści: 

Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów (1997-2001)
wykład dnia 23 października 2002 r. (s. 7)

Józef Oleksy
Prezes Rady Ministrów (1995-1996)
wykład dnia 26 listopada 2002 r. (s. 21)

Waldemar Pawlak
Prezes Rady Ministrów (1992, 1993-1995)
wykład dnia 17 grudnia 2002 r. (s. 29)

Hanna Suchocka
Prezes Rady Ministrów (1992-1993)
wykład dnia 23 stycznia 2003 r. (s. 35)

Jan Olszewski
Prezes Rady Ministrów (1991-1992)
wykład dnia 27 lutego 2003 r. (s. 53)

Jan Krzysztof Bielecki
Prezes Rady Ministrów (1991)
wykład dnia 27 marca 2003 r. (s. 61)

Tadeusz Mazowiecki
Prezes Rady Ministrów (1989-1991)
wykład dnia 24 kwietnia 2003 r. (s. 73)

Włodzimierz Cimoszewicz
Prezes Rady Ministrów (1996-1997)
wykład dnia 22 maja 2003 r. (s. 81)

Ryszard Stemplowski
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (s. 95)