Polityka zagraniczna Polski

Książka jest poświęcona głównym kierunkom polityki zagranicznej Polski, tj. polityce europejskiej, stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi oraz z państwami sąsiadującymi z Polską od zachodu i wschodu. Składają się na nią ekspertyzy zamówione przez Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dobrane w taki sposób, aby stanowiły pewną całość. Ponieważ ilustrują one stan myślenia o współczesnej polityce zagranicznej Polski, zasługują na udostępnienie szerszej opinii publicznej.

 

Spis treści: 

Jacek Czaputowicz
Wprowadzenie

 

UNIA EUROPEJSKA

Krzysztof Szczerski
Wyzwania polityki Polski w Unii Europejskiej

Przemysław Żurawski vel Grajewski
Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy Polski

Tomasz Grzegorz Grosse
Funkcje prezydencji

Artur Nowak-Far
Uwarunkowania instytucjonalne polityki Polski w Unii Europejskiej w sferze gospodarczej

Tomasz Grzegorz Grosse
Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Europie

Stanisław Konopacki
Obywatelstwo europejskie – szanse i zagrożenia dla Polski

Marcin Frybes
Jaki powrót Francji do Europy?

Bogumił Luft
Rumunia w Unii Europejskiej

 

STANY ZJEDNOCZONE

Krystian Piątkowski
Tarcza antyrakietowa – opcje strategicznego wyboru

Marek Gadzała
Dylematy supermocarstwa. Wokół dyskusji o strategii polityki zagranicznej USA

Jadwiga Stachura
Problemy amerykańskiego przywództwa

Marek Gadzała
„Nowy militaryzm” amerykański

 

SĄSIEDZI: NIEMCY

Kazimierz Wóycicki
„Wspólnota interesów” czy wspólne interesy?

Ryszarda Formuszewicz, Andrzej Graś
Roszczenia Powiernictwa Pruskiego. Zagrożenia dla Polski

Bogdan Koszel
Ambicje mocarstwowe Niemiec w XXI wieku: realia i perspektywy

Jadwiga Kiwerska
Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski

Michał Nowosielski
Niemiecki model nation branding. Wnioski dla Polski

 

SĄSIEDZI: WSCHÓD

Andrzej Grajewski
Wyzwania polskiej polityki wschodniej

Joanna Mizgała
Cele polityki rosyjskiej wobec Polski

Mariusz Maszkiewicz
Pomoc rozwojowa Polski a polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec krajów byłego ZSRR

Jurij Hałajko
Grupy polityczno-biznesowe jako czołowi gracze w polityce ukraińskiej

Łukasz Jasina, Tomasz Kapuśniak
Ukraina: uwarunkowania wewnętrzne a otoczenie międzynarodowe

Andrzej Gil
Perspektywy rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi