Polak za granicą. Poradnik 2008

Dwunasta edycja przewodnika opartego na wiedzy pracowników polskich urzędów konsularnych i dyplomatycznych na całym świecie. Zawiera nie tylko informacje na temat wymogów formalnych dotyczących podróżowania, ale także cenne wskazówki praktyczne wiążące się ze specyfiką poszczególnych regionów, z podkreśleniem zagrożeń i niebezpieczeństw, na które może być narażony polski turysta.

Informacje te zostały opracowane z myślą o przygotowaniu podróżujących do odmiennych warunków klimatycznych, obyczajowych i religijnych oraz przekazaniu wskazówek, które pomogą im uniknąć ewentualnych sytuacji trudnych czy niebezpiecznych, a także wskazać sposoby ich rozwiązania.

Spis treści: 

Zalecenia (s. 15)

Świat od A do Z (s. 25-591)

Z wizą czy bez wizy? Informacje dla obywateli RP wyjeżdżających za granicę (s. 591)

Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne (s. 601)

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (s. 661)

Urzędy konsularne państw obcych w Polsce (s. 683)