PISM Policy Paper nr 3 (163): Putting Georgia on the 2018 NATO Summit Agenda
27 KWI 2018
Aneksja Krymu przez Rosję spowodowała wyraźną zmianę w polityce NATO wobec Gruzji. Sojusz, który koncentrował się głównie na politycznym poparciu dla euroatlantyckich aspiracji Gruzji, zaczął jej udzielać praktycznej pomocy wojskowej. Chociaż Rosji będzie trudniej wywierać presję na swojego sąsiada, brak postępów na drodze do członkostwa w NATO może osłabiać morale mieszkańców Gruzji i negatywnie wpływać na ich determinację do reformowania kraju. Dlatego na lipcowym szczycie NATO sojusznicy powinni wyjść z poszerzoną ofertą współpracy dla Gruzji, która w dłuższej perspektywie pozwoli wzmocnić jej poczucie bezpieczeństwa.
Aneksja Krymu przez Rosję spowodowała wyraźną zmianę w polityce NATO wobec Gruzji. Sojusz, który koncentrował się głównie na politycznym poparciu dla euroatlantyckich aspiracji Gruzji, zaczął jej udzielać praktycznej pomocy wojskowej. Chociaż Rosji będzie trudniej wywierać presję na swojego sąsiada, brak postępów na drodze do członkostwa w NATO może osłabiać morale mieszkańców Gruzji i negatywnie wpływać na ich determinację do reformowania kraju. Dlatego na lipcowym szczycie NATO sojusznicy powinni wyjść z poszerzoną ofertą współpracy dla Gruzji, która w dłuższej perspektywie pozwoli wzmocnić jej poczucie bezpieczeństwa.